OM FROGNERMOEN                                   GARDERMOEN BUSINESSPARK                                 KONTAKT
 
   
         


                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

 

Like ved Oslo Lufthavn Gardermoen, i krysningspunktet mellom E6 og E16, ligger området Gardermoen Business Park.

Frognermoen - Sverre Knutsen AS er medlem i Gardermoen næringsvel, et fellesskap som er opprettet med sikte på å utvikle en helhetlig plan for næringsparken på Gardermoen. Som ullsokninger er vi opptatt av at parken skal tilføre lokalsamfunnet noe positivt, blant annet at flere av de som i dag pendler til Oslo for å finne relevant arbeid til sin utdanning skal finne et fullgodt alternativ på Gardermoen.

For å få til det er vi avhengige av å skape en robust helhet, pene omgivelser og effektiv kommunikasjon mot flyplassen og lokalt. Dette kan vi kun få til ved at grunneierne samarbeider, og derfor er vi med i Gardermoen næringsvel. For øvrig betyr Frogner fra gammelt av frodig mark, og målet vårt er å leve opp til navnet ved å gi gode vekstvilkår til de bedriftene som velger å flytte hit.Hjemmesidene til Gardermoen Business Park, der Gardermoen næringsvel er nærmere beskrevet, finner du her.